Kortverblijf Sint-Vincentius

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius beschikt over 10 woongelegenheden kortverblijf.

Kortverblijf is een tijdelijke opvang voor zorgbehoevende ouderen. Er kan beroep op gedaan worden wanneer de mantelzorger toe is aan vakantie of even niet kan instaan voor de zorg. Een kortverblijf kan ook een brug vormen tussen een verblijf in het ziekenhuis en de terugkeer naar huis. De oudere kan er nog verder herstellen en op adem komen terwijl alle regelingen getroffen worden om de thuissituatie uit te rusten met wat nodig is.

Onze kamers voor kortverblijf bieden dezelfde faciliteiten als deze van het woonzorgcentrum. De woongelegenheden maken integraal deel uit van de woonkernen van het woonzorgcentrum. Bewoners in kortverblijf nuttigen de maaltijden samen met de bewoners van het woonzorgcentrum in de gezellige leefruimte. Ook alle activiteiten en gemeenschappelijke ruimtes staan open voor bewoners in kortverblijf.

Kortverblijf
Kortverblijf
Kortverblijf

Wist je dat...

Kortverblijf kan maximaal drie maanden per kalenderjaar, waarvan maximaal twee maanden opéénvolgend. De duur van elk kortverblijf is minimum één week.