Over ons

In Woonzorgcentrum Sint-Vincentius streven we naar méér dan tevreden bewoners, naasten én medewerkers.

De slogan 'Samen zorg dragen voor elkaar' is hierbij onze leidraad. Samen werken we eraan onze doelen te bereiken door er te zijn voor elkaar en elkaar te stimuleren.

Onze vier kernwaarden zijn:

  • Hartelijkheid
  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Deskundigheid

Aan medewerkers vragen we deze waarden in hun dagelijkse handelen voor ogen te houden en waar te maken.

Ons hart klopt voor u

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius doet mee met de campagne ‘Ons hart klopt voor u’ van Zorgnet-Icuro, de koepel waar onze zorgvoorziening deel van uitmaakt. Samen met haar leden wil Zorgnet-Icuro een sterk en positief imago voor onze social profit ouderenzorg creëren, en zo komaf maken met de soms negatieve berichtgeving over onze sector.

Met ‘Ons hart klopt voor u’ willen we samen met andere social profit woonzorgcentra tonen dat onze medewerkers zich met hart en ziel inzetten om de bewoners met de best mogelijke en veilige zorg te omringen. We gaan in dialoog met bewoners en families om te komen tot goede zorg. Hiermee brengen we een boodschap van verbinding. Door deel te nemen aan deze campagne tonen wij aan de buitenwereld én elkaar dat Sint-Vincentius staat voor een warme plek waar mens en kwaliteitsvolle, betaalbare zorg vanuit het hart centraal staan. Dat doen we via het speciaal ontworpen ‘Ons hart klopt voor u’-label en zes concrete engagementen waartoe elke deelnemende zorgvoorziening zich verbindt.

Elke zorgvoorziening met het label “Ons hart klopt voor u” onderschrijft 6 engagementen, waarbij mens en zorg centraal staan. Zo gaan we samen voor echte levenskwaliteit in een veilige zorgomgeving.

Onze 6 engagementen:

Hier krijgt u persoonlijke zorg.

Hier vindt u een hartelijke thuis.

Hier werken warme, gemotiveerde en deskundige mensen.

Hier bespreken we uw zorgtraject in dialoog.

Hier staan uw levenskwaliteit en uw welzijn centraal.

Hier gaan al onze inkomsten naar uw zorg en onze medewerkers.

www.onshartkloptvooru.be