Privacyverklaring

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Woonzorgcentrum Sint-Vincentius houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers van zijn website. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u contact opneemt met Woonzorgcentrum Sint-Vincentius, verwerken wij uw naam en achternaam en uw contactgegevens. Indien u solliciteert voor een vacature van Woonzorgcentrum Sint-Vincentius zullen wij ook uw CV verwerken. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u toe dat Woonzorgcentrum Sint-Vincentius uw persoonsgegevens verwerkt.

Daarnaast zijn er 4 bewakingscamera’s op de locatie van Woonzorgcentrum Sint-Vincentius voorzien. Wanneer op de camerabeelden natuurlijke personen te zien zijn, bevatten deze beelden ook persoonsgegevens en is deze privacyverklaring van toepassing. U kan meer informatie over het gebruik van onze bewakingscamera’s terugvinden in de Privacyverklaring Camera.

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens onder meer voor volgende doeleinden:

 • Contactopnames
 • Werving en selectie, dit omvat:
  • Het behandelen en verwerken van sollicitaties;
  • Het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de huidige vacatures binnen Woonzorgcentrum Sint-Vincentius;
  • Het contacteren van de sollicitant (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) in verband met de sollicitatie.

Houdt u er wel rekening mee dat u medeverantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens.

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.

Voor sollicitaties worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaard als de kandidaat niet weerhouden blijkt te zijn. Indien de sollicitant hiermee instemt, worden zijn gegevens gedurende 1 jaar bewaard met het oog op toekomstige vacatures.

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Woonzorgcentrum Sint-Vincentius neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Woonzorgcentrum Sint-Vincentius geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen en verkoopt uw persoonsgegevens niet.

U heeft het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan Woonzorgcentrum Sint-Vincentius heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook een beroep doen op uw recht op gegevenswissing.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die Woonzorgcentrum Sint-Vincentius verwerkt, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) via volgend e-mailadres: tina.helderweirt@vincentiusekeren.be.

Gebruik van cookies

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius verwerkt via deze website alleen persoonsgegevens die automatisch worden verzameld bij gebruik van de website, zoals IP-adres, type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat je bezoek bracht aan de website en de pagina's die u bezocht. Deze persoonsgegevens zijn verkregen met behulp van cookies. Woonzorgcentrum Sint-Vincentius gebruikt deze gegevens voor statistische en prestatie doeleinden.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein gegevenselement dat door een website in de webbrowser wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen, met als doel om informatie over u te onthouden. Cookies maken het mogelijk dat een website uw browser herkent, zodat u sneller en gemakkelijker op een website kan surfen. Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen zodat bijvoorbeeld wanneer u de website opnieuw bezoekt, u de te verkiezen taal niet nogmaals hoeft te selecteren. Bepaalde cookies kunnen ook door een derde geplaatst worden, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik van de website (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Indien u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd.

Hoe kunt u cookies uitschakelen?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen:

Hou er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken. Woonzorgcentrum Sint-Vincentius doet alles wat nodig is om de goede werking van de website te garanderen. Bepaalde elementen van de website vereisen het gebruik van cookies.

Soorten cookies

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Hoe lang worden cookies opgeslagen?

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden slechts tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

Wie plaatst en beheert cookies?

Eerstepartijcookies

Eerstepartijcookies zijn cookies die Woonzorgcentrum Sint-Vincentius beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst.

Derdepartijcookies

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan de website aan derden verzonden worden.

Waarom cookies?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke of essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Het is bijgevolg aangeraden om deze cookies niet uit te schakelen.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor:

 • het onthouden van uw login-gegevens
 • het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens
 • waarborgen van de uniformiteit van de layout van de website

Performantie en analyse cookies

Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van onze website. Dit gebeurt met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zoals bijvoorbeeld google analytics.

Sociale media cookies

De website kan zogenaamde embedded elementen van andere, derde partijen, zoals bijvoorbeeld Youtube, Twitter en Facebook implementeren. Deze worden gebruikt om sociale media te integreren in de website via plug-ins.

Overige cookies

Dit zijn cookies die niet bij één van de bovenstaande categorieën van cookies horen. Een voorbeeld zijn cookies die ingeschakeld kunnen worden om zelf webanalyses te maken ter optimalisatie van de website. Naast de hierboven vermelde performantie en analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hier mogelijks identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies.

Cookie

Domain

Description

_ga

Plaats hier uw website

Google Universal Analytics. Used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier.

_gat

Google Universal Analytics. used to throttle the request rate - limiting the collection of data on high traffic sites. It expires after 10 minutes.

_gid

Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.

gaClientId

Google Universal Analytics. Stores a client identifier

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif