Vacature kinesist

Vacature Kinesist

"Samen zorg dragen voor elkaar". Geïnspireerd door dit motto bieden wij binnen Woonzorgcentrum Sint-Vincentius totaalzorg aan onze bewoners afgestemd op hun wensen, mogelijkheden en noden, in een concept van onderhandelde zorg. Onze zorg- en dienstverlening bieden we aan in een nieuwbouw en vanuit de waarden deskundigheid, ver-antwoord-elijkheid, verbondenheid en hartelijkheid, die we bewust nastreven.

We zijn georganiseerd in vaste zorgteams per woonkern. Er zijn 5 woonkernen waarvan 1 beschermde woonkern voor personen met dementie. De teams zijn multidisciplinair samengesteld en zijn op weg naar zelforganisatie. Zij krijgen de ruimte om zo veel mogelijk aspecten van de zorg- en de dienstverlening voor hun bewoners zelf te organiseren, uit te voeren en te regelen. Zo creëren we actieve jobs met veel regelruimte en een breed takenpakket.

Jouw taken

Als kinesist maak je deel uit van een ondersteunend team dat instaat voor de kinesitherapeutische behandelingen aan de bewoners van het woonzorgcentrum, het kortverblijf en het centrum voor dagverzorging. Je bouwt mee aan een thuis voor onze bewoners waar zij warme aandacht en een zinvolle dagbesteding vinden. Je ondersteunt in die zin mee het leven en de werking in het woonzorgcentrum. Daarnaast sta je met jouw professionele kennis en expertise de andere zorgmedewerkers van het woonzorgcentrum bij in hun zorgopdracht.

Ons team van kinesisten dat is samengesteld uit drie deeltijdse medewerkers, werkt ondersteunend voor de verschillende woonkernen. Elke kinesist biedt behandelingen aan een deel van de bewoners aan en is tevens backup voor haar/zijn collega’s. Er worden door de kinesisten in samenwerking met de begeleiders wonen en leven eveneens collectieve activiteiten georganiseerd voor al de bewoners van het huis zoals de week van de valpreventie, een fitweek, een boccia tornooi,…

Ons aanbod

We stemmen de jobtime van de vacante functie graag af op uw wensen en mogelijkheden. Wij hebben een jobtime van 19 uren per week in gedachten, maar zo wel meer als minder uren zijn mogelijk. De uurregeling kan besproken worden. We geven voorkeur aan een werknemersovereenkomst, maar bekijken graag wat de mogelijkheden zijn indien u de functie wenst in te vullen vanuit een zelfstandigen statuut.