Vacature verpleegkundige

"Samen zorg dragen voor elkaar" . Geïnspireerd door dit motto biedt het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius totaalzorg afgestemd op de wensen en noden van de bewoners, in een concept van onderhandelde zorg. Onze zorg- en dienstverlening bieden we aan in een nieuwbouw en vanuit de waarden deskundigheid, ver-antwoord-elijkheid, verbondenheid en hartelijkheid die we bewust nastreven. We zijn georganiseerd in vaste teams per woonkern. Er zijn 3 woonkernen waarvan 1 beschermde woonkern voor personen met dementie. De teams zijn multidisciplinair samengesteld en zijn op weg naar zelforganisatie. Zorgkundigen, verpleegkundigen, ergo’s, animatoren, kinesisten en schoonmaakmedewerkers vormen samen een hecht team. Deze teams krijgen de ruimte om zo veel mogelijk aspecten van de zorg- en de dienstverlening voor hun bewoners zelf te organiseren, uit te voeren en te regelen. Het gehele team draagt de verantwoordelijkheid. Het team verdeelt en organiseert de taken onderling. Ieder vertrekt vanuit zijn eigen functieprofiel. De taken die niet aan een functieprofiel zijn toegewezen worden verdeeld over alle teamleden. Zo creëren we actieve jobs met veel regelruimte en een breed takenpakket. Een teambegeleider leidt de samenwerking binnen het team in goede banen en begeleidt het team naar het behalen van de teamdoelen. De teambegeleider moedigt de leden van het team aan en ondersteunt hen in het opnemen van hun verantwoordelijkheden.

Jouw taken

Je zal mee instaan voor de hygiënische, verpleegkundige en maaltijdzorg van onze bewoners: geven van dagelijkse toiletten, klaarzetten van medicatie, ontvangen van dokters, maaltijdbegeleiding, inspuitingen, wondzorg …

Je neemt een actieve rol in de teamwerking van je afdeling en werkt in samenwerking met je collega’s aan de teamdoelstellingen.

Naast de taken van je eigen functieprofiel, neem je ook enkele algemene opdrachten op. Zo kan je je bijvoorbeeld specialiseren in palliatieve zorgen of word je de verantwoordelijke voor de communicatie met de familie. Deze taken worden in overleg met het team bepaald en toebedeeld.

Jouw profiel
 • Bachelor verpleegkunde of diploma HBO5 verpleegkunde
 • Ervaring is geen vereiste, wel een pluspunt
 • Je bent een sterke teamplayer en kan zelfstandig werken
 • Je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid
 • Je bent communicatief en staat bewoners en hun naasten op een klantgerichte manier te woord
 • Je bent enthousiast, gemotiveerd, leergierig en stressbestendig
 • Je hebt oog voor details en je schat situaties goed in.

Ons aanbod

 • Wie bieden je een afwisselende job met een breed takenpakket in een context met oog voor warmmenselijkheid
 • We bieden ruimte en de nodige vorming om je als professional en als mens verder te ontplooien
 • Een boeiende woonkern, volop in ontwikkeling
 • Diverse tewerkstellingspercentages zijn mogelijk
 • Onmiddellijke indiensttreding.